b15-1
b15-3
b15-4
b15-5
b15-6
b15-7

DỰ ÁN THIẾT KẾ SỐ 1 – CĂN HỘ 30M2 – CĂN HỘ CHUNG CƯ M-ONE