DỰ ÁN THIẾT KẾ SỐ 3 – CĂN HỘ CHUNG CƯ SENNIC VALLEY